Sinds 1 Oktober zijn we gestart met Veemonitor

Een nieuwe service, met overzichtelijk inzicht van je gegevens

Als u het account registreert kunt u de volgende dingen bekijken en regelen.

Doorgeven van DHZ - Inseminaties

Overzicht van alle inseminaties

Mogelijkheid tot uitprinten van attentielijst voor drachtcontrole

Uw inseminatiegetal van de afgelopen 3, 6 en 12 maanden

Uw gereserveerde voorraad bij Van Engelen KI Service inzien

Sperma en producten bestellen

Met VeeMonitor zullen we in staat zijn om u in de toekomst op goedkope wijze meer inzicht te geven in de prestaties van uw veestapel. Zodat u kunt wat uw goede punten en uw verbeterpunten zijn.