Maak uw probleem koeien drachtig met SpermVital!

Vrij beschikbaar bij Van Engelen KI-Service!

Wij gebruiken SpermVital inmiddels een jaar, En er zijn al tientallen probleem koeien drachtig door geworden. Dit zijn koeien die meer als 3 keer geinsemineerd, een embryo is ingeplant of na een natuurlijke dekking toch niet drachtig zijn geworden! Bij ons op de Stierenkaart staat Braut SpermVital!

SpermVital is een techniek uit Noorwegen waarbij de energie van de spermacellen gewaarborgd blijft. Na het winnen van het sperma wordt er een gel aan toegevoegd om dit effect te bereiken. Na het ontdooien van het sperma bezitten de spermacellen nog de oorspronkelijke hoeveelheid energie en zijn dus veel vitaler. Bovendien komt het sperma geleidelijk vrij. Dit houdt in dat na ontdooien de spermacellen nog een bevruchtend vermogen hebben van minimaal 48 uur!

Voordeel in de praktijk

De meerprijs op SpermVital van €9, - per dosis t.o.v. de reguliere verkoopprijs verdient zich snel terug doordat er de helft minder sperma nodig is voor een dracht en de TKT korter wordt. Daarbij kadoor de hoge standaard voor dochtervruchtbaarheid in Noors roodbonte ras. meteen bij het vaststellen van de tocht geïnsemineerd worden. Het sperma blijft namelijk minimaal 48 uur in leven in de koe t.o.v. 24 uur standaard. Een hoger drachtpercentage en minder doodgeboorten (NRF 2% t.o.v. HF 15%) betekent eveneens meer aanwas en minder jongvee nodig ter vervanging. Dat biedt mogelijkheden tot extra selectie of meer gebruik van Belgisch Blauw. Bovendien verbetert de vruchtbaarheidsaanleg van uw veestapel 

TIP insemineer zo vroeg mogelijk in de tocht!

SpermVital proef in Nederland

Zoals verwacht, blijkt SpermVital een aanmerkelijk beter bevruchtend vermogen te hebben dan regulier Holstein sperma. Gemiddeld is 49% van de probleemkoeien in één keer drachtig geworden van SpermVital tegenover 25% van Holsteinsperma. Dit is een aanzienlijk verschil!

Wilt u meer informatie over SpermVital neem contact op met

Gerco van Engelen: 0646115216
Henk-Jan Staal: 0643241918
Wiecher Vliek : 0643929989