Mascol zorgt voor tevreden veehouders!!

Mascol nog steeds in de 20 + 5 actie

Mascol dochters zijn gemiddeld ontwikkelde dieren met een harde bovenbouw en brede vlak tot lichthellende kruispartij met een centraal geplaatste draaier. De benen zijn iets krommer als gemiddeld van zijaanzicht maar van achter kaasrecht, de dieren lopen dan ook krachtig met lange stappen over de harde droge benen (beengebruik 107). De uiers beschikken over een fraaie uiertextuur en zijn voor goed aangehecht en van achter voldoende hoog.
koeien die geknipt zijn voor de ligboxenstal. Gebruik hem om eiwitpercentage, functionaliteit, laatrijpheid en gezondheidseigenschappen te verbeteren. Hij kan te grote scherpe koeien corrigeren, en toch ook aan grovere koeien meer productiedrang meegeven. Een beste allround stier!

Mascol is goed beschikbaar en bevrucht goed