For Farmers Champions League 2011 te Ermelo bij Jan en Betsie van Malenstein

Fokclub Nunspeet met super resultaat!!

De dag verliep perfect. Jan van Malestein had de koeien super getraind voor de wedstrijd en daarom showden de dieren zeer goed en konden ze perfect beoordeeld worden. Samen met de fokstudieclub Ermelo-Putten waren de koeien de vorige middag en  's ochtends voorafgaande aan de keuring netjes klaargemaakt voor de dag.

Vaarzen in ochtendronde

Het niveau van de vaarzen was zeer goed, maar ook waren de dieren aan elkaar gewaagd. Door de kleine verschillen was er genoeg om over te discussieren met de jury, Engbert-Jan Ruitenberg en Gert ten Have. Met het super weer dat er die dag was, bleef de stemming opperbest.

Koeien in de middagronde

Na de zeer goede lunch moesten er in de middagronde weer 5 beste koeien beoordeeld worden. De kopkoe bleek voor iedereen makkelijk te vinden, alle deelnemers en de jury hadden als kopkoe een Talent dochter van Massia 15 (en dus volle zuster van de fokstier Lambiek.) De anderen koeien verschoven nog al eens van plaats, wat voor het publiek erg interessant was. De mondelingen werden over het algemeen goed gemaakt met enkele uitschieters. De mondelingen van het team van Midden Betuwe waren zeer goed (Arnoud Ramaker en Linda de Jong), maar kwamen toch nog wat punten te kort voor de overwinning. Samen met Martijn Nuy wisten ze met hun team na de afgelopen twee jaar 2e te worden nu de 3e plek te halen.

Nunspeet

De beide teams van Nunspeet wisten in het schriftelijke gedeelte zeer goed te presteren. Ook deden de debutanten van Nunspeet junior goede zaken bij het mondeling (Jan Marten van Wijhe en Marten van Engelen en Alco Buurkes) en konden daardoor ruim boven Midden Betuwe eindigen. Ze mosten alleen nog de meerdere kennen in hun clubgenoten  Jan Willem Polinder, Krijn-Jan Polinder en Gerco van Engelen.

Zij hebben zich hierdoor geplaatst voor de landelijke Champions League Veebeoordelen. Deze vindt plaats op 9 april 2011 in het Gelderse Herwijnen, bij de Fam. De Groot op de Merwehoeve.

 

 

Verdere uitslagen :

 

1: Fokclub Nunspeet sr

2: Fokclub Nunspeet jr

3: Fokclub Midden Betuwe

4. Fokclub Nijkerk

5. Fokclub Ermelo Putten jr

9  Fokclub Ermelo Putten sr